Tagset for Part-of-speech and affixes

Tagset for Part-of-speech and affixes


 

 

tag

işaret

Morpheme

Function

İşlev

as in

1

nom

yln

unmarked

case-nominative

durum_yalın

masa

2

poss

iylk

m, mIz, n, nIz, I, lArI

possessive

iyelik

arım, balım, peteğim, andımız, saçın, başın, dualarınız, onun lafı, onların saçları

3

pl

cg

lAr

number/person

uyum_sayı

okullar

4

dat

ynl

A

case-dative

durum_yönelme

deftere

5

abl

ayr

DAn

case-ablative

durum_çıkma

defterden

6

vi

ei

i

verb

eylem

gittiyse

7

ins

arc

ile

case-instrumental

durum_araç

defterle

8

bare

yaln

unmarked

bare

yalın

abajurlu

9

acc

blr

I

case-accusative

durum_belirtme

defteri

10

loc

bln

DA

case-locative

durum_kalma

defterde

11

abil

abil

A, Abil

auxiliary verb

yardımcı eylem

gelemez, gelebilir

12

pcck

prck

AcAk

nominalizer

adlaştırıcı

gideceğinden

13

aveli

bceli

AlI

adverbial

belirteçleştirici

gideli

14

pcan

pran

An

adjectival

sıfatlaştırıcı

gidenler

15

avrek

bcrek

ArAk

adverbial

belirteçleştirici

yazarak

16

rdup

ikl

A

reduplication

ikileme

gide

17

past

gecm

DI

TAM_past / perfective

geçmiş zaman

gitti

18

pcdk

prdk

DIk

nominalizer

adlaştırıcı

gittiklerinden

19

caus

ettr

t, Dır

voice

çatı

uyuttu, yaptır

20

pasv

edlg

l/n

voice

çatı

salıverilecek, izlendi

21

avnce

bcnce

IncA

adverbial

belirteçleştirici

yazınca

22

avip

bcip

Ip

adverbial

belirteçleştirici

gelmeyip

23

aor

gens

Ø, r, z

TAM_aorist

geniş zaman

acımayız, uyursun, uyumaz

24

imprf

bitm

yor

TAM_imperfective

bitmemişlik

gidiyor

25

neg

olm

mA

negative

olumsuz

gitmedik

26

avmdn

bcmdn

mAdAn

adverbial

belirteçleştirici

gelmeden önce

27

nzmk

admk

mAk

nominalizer

adlaştırıcı

uyumak

28

cont

simd

mAktA

TAM_continuous

şimdiki zaman

gitmektedir

29

necc

gerk

mAlI

TAM_necessity

gereklilik

gitmeli

30

nzma

adma

mA

nominalizer

adlaştırıcı

yüzme

31

perf

bits

mIş

TAM_referential/perfective

bitmişlik

gitmiş

32

cop

kos

DIr

copula

koşaç

gitmektedir

33

gen

tml

In

case-genitive

durum_tamlayan

defterin rengi

34

avca

bcca

cA, cAnA, cAk

adverbial

belirteçleştirici

çocukça, doğruca, usulcana, küçükçe, bizce, ailece, metrelerce, binlerce

35

recp

ists

(I)ş

voice

çatı

dövüştüler

36

avdkc

bcdkc

DIkçA

adverbial

belirteçleştirici

yazdıkça

37

futr

gelc

AcAk

TAM_future

gelecek zaman

gidecek, gideceklerden

38

pcsi

prsi

AsI

adjectival

sıfatlaştırıcı

diyesilermiş, diyesiler

39

avsa

bcsa

sA, A

adverbial

belirteçleştirici

gitse, gideydi

40

avmks

bcmks

mAksIzIn, mAmAcAsInA, mAcAsInA

adverbial

belirteçleştirici

durmaksızın, durmamacasına

41

avcsn

bccsn

cAsInA, cAsIyA

adverbial

belirteçleştirici

delicesine, terketmemecesine, bırakmamacasıya

42

refl

dns

(I)n

voice

çatı

giyindi

43

iver

iver

ver

auxiliary verb

yardımcı eylem

yapıverdi

44

agel

agel

gel

auxiliary verb

yardımcı eylem

süregelen

45

ajca

sfca

AsIcA

adjectival

sıfatlaştırıcı

geberesice

46

avsye

bcsye

AsIyA

adverbial

belirteçleştirici

gidesiye

47

adur

adur

dur

auxiliary verb

yardımcı eylem

yapadur

48

avrkt

bcrkt

ArAktAn

adverbial

belirteçleştirici

yazaraktan

49

kia

kisf

ki

adjectival

sıfatlaştırıcı

masadaki

50

avmms

bcmms

mAmAsIyA

adverbial

belirteçleştirici

mamasıya

51

agor

agor

gör

auxiliary verb

yardımcı eylem

öğrenegörmek

52

ayaz

ayaz

yaz

auxiliary verb

yardımcı eylem

şeyazmak

53

akal

akal

kal

auxiliary verb

yardımcı eylem

uyuyakalmak

54

avmi

bcmi

mI, mIydI

adverbial

belirteçleştirici

bindimi, vurdumuydu

55

akoy

akoy

koy

auxiliary verb

yardımcı eylem

alıkoymak, alakoymak

56

clt

de

de, da

clitics

parçacık

veredebilir, aladabilir

57

avken

bcken

ken, kene

adverbial

belirteçleştirici

giderken, giderkene

58

egit

egit

git

auxiliary verb

yardımcı eylem

süregitmek