Dokümantasyon

Dokümantasyon


Dağılım İstatistikleri-Yazılı Metinler

Alan

 

 

 

 

 

ID

Bölüm Adı

Toplam Sözcük

%

Toplam Doküman

%

1

Kurgusal düzyazı

9,290,712

18.71 %

674

13.51 %

2

Bilgilendirici: Doğa ve temel bilimler

1,380,481

2.78 %

255

5.11 %

3

Bilgilendirici: Uygulamalı bilimler

3,439,177

6.92 %

461

9.24 %

4

Bilgilendirici: Toplumbilimleri

7,128,807

14.35 %

673

13.49 %

5

Bilgilendirici: Dünya sorunları

9,768,340

19.67 %

757

15.17 %

6

Bilgilendirici: Ticaret ve finans

4,472,310

9.01 %

429

8.6 %

7

Bilgilendirici: Sanat

3,633,316

7.32 %

347

6.95 %

8

Bilgilendirici: Düşünce ve inanç

2,167,924

4.37 %

297

5.95 %

9

Bilgilendirici: Serbest

8,383,236

16.88 %

1097

21.98 %

 

Toplam

49,664,303

 

4990

 

Cinsiyet

 

 

 

 

 

ID

Bölüm Adı

Toplam Sözcük

%

Toplam Doküman

%

1

Belirtilmemiş

677,918

1.37 %

85

1.7 %

2

Kadın

7,438,319

14.98 %

884

17.72 %

3

Erkek

25,673,465

51.69 %

2506

50.22 %

4

Diğer

15,874,601

31.96 %

1515

30.36 %

 

Toplam

49,664,303

 

4990

 

Kitle

 

 

 

 

 

ID

Bölüm Adı

Toplam Sözcük

%

Toplam Doküman

%

1

Belirtilmemiş

4,504

0.01 %

1

0.02 %

2

Çocuk

1,347,767

2.71 %

128

2.57 %

3

Genç

1,006,277

2.03 %

70

1.4 %

4

Yetişkin

43,750,084

88.09 %

4388

87.94 %

5

Tümü

3,555,671

7.16 %

403

8.08 %

 

Toplam

49,664,303

 

4990

 

Medya

 

 

 

 

 

ID

Bölüm Adı

Toplam Sözcük

%

Toplam Doküman

%

1

Belirtilmemiş

10,397

0.02 %

1

0.02 %

2

Kitap

31,262,290

62.95 %

2145

42.99 %

3

Süreli yayın

15,845,281

31.9 %

2094

41.96 %

4

Çeşitli: Yayınlanmış

947,824

1.91 %

294

5.89 %

5

Çeşitli: Yayınlanmamış

1,598,511

3.22 %

456

9.14 %

 

Toplam

49,664,303

 

4990

 

Örneklem

 

 

 

 

 

ID

Bölüm Adı

Toplam Sözcük

%

Toplam Doküman

%

1

Belirtilmemiş

2,166,031

4.36 %

108

2.16 %

2

Tüm metin

23,102,208

46.52 %

3237

64.87 %

3

Metin başı

9,790,755

19.71 %

669

13.41 %

4

Metin ortası

8,279,315

16.67 %

577

11.56 %

5

Metin sonu

6,246,245

12.58 %

394

7.9 %

6

Karışık

79,749

0.16 %

5

0.1 %

 

Toplam

49,664,303

 

4990

 

Tür

 

 

 

 

 

ID

Bölüm Adı

Toplam Sözcük

%

Toplam Doküman

%

1

Bilimsel: Tıp

714,46

1.44 %

145

2.91 %

2

Bilimsel: Toplum Bilimleri

2,892,961

5.83 %

432

8.66 %

3

Bilimsel: İnsan Bilimleri/Sanat

2,604,645

5.24 %

354

7.09 %

4

Bilimsel: Doğa Bilimleri

1,236,958

2.49 %

251

5.03 %

5

Bilimsel: Siyaset Bilimi/Eğitim/Hukuk

3,857,971

7.77 %

587

11.76 %

6

Bilimsel: Teknoloji/Mühendislik

1,653,909

3.33 %

251

5.03 %

7

Yönetimsel

155,054

0.31 %

11

0.22 %

8

Reklam

22,311

0.04 %

164

3.29 %

9

Yaşamöyküsü

2,372,093

4.78 %

158

3.17 %

10

Ticaret

2,282,709

4.6 %

120

2.4 %

11

E-posta

31,316

0.06 %

261

5.23 %

12

Deneme: Üniversite Öncesi

56,545

0.11 %

10

0.2 %

13

Deneme: Üniversite Sonrası

494,747

1%

99

1.98 %

14

Yazın: Dram / Tiyatro

655,618

1.32 %

63

1.26 %

15

Yazın: Şiir

279,984

0.56 %

35

0.7 %

16

Yazın: Düzyazı

8,271,257

16.65 %

566

11.34 %

17

Kurumsal Belgeler

594,45

1.2 %

56

1.12 %

18

Öğretim

305,829

0.62 %

29

0.58 %

19

Mektuplar: Özel

105,693

0.21 %

4

0.08 %

20

Mektuplar: Meslek

20,092

0.04 %

1

0.02 %

21

Diğer

1,932,821

3.89 %

108

2.16 %

22

Haber: Ulusal Gazete: Sanat

573,701

1.16 %

43

0.86 %

23

Haber: Ulusal Gazete: Ekonomi

759,85

1.53 %

67

1.34 %

24

Haber: Ulusal Gazete: Çeşitli

545,078

1.1 %

56

1.12 %

25

Haber: Ulusal Gazete: Bilim

378,432

0.76 %

23

0.46 %

26

Haber: Ulusal Gazete: Toplumsal

1,600,828

3.22 %

114

2.28 %

27

Haber: Ulusal Gazete: Spor

662,518

1.33 %

57

1.14 %

28

Haber: Ulusal Gazete: Köşe Yazısı

418,734

0.84 %

109

2.18 %

29

Bilimsel Olmayan: Tıp

99,878

0.2 %

5

0.1 %

30

Bilimsel Olmayan: Toplumbilimleri

2,411,122

4.85 %

87

1.74 %

31

Bilimsel Olmayan: İnsan Bilimleri / Sanat

2,644,260

5.32 %

156

3.13 %

32

Bilimsel Olmayan: Doğa Bilimleri

93,182

0.19 %

7

0.14 %

33

Bilimsel Olmayan: Siyaset Bilimi, Eğitim, Hukuk

4,934,042

9.93 %

247

4.95 %

34

Bilimsel Olmayan: Teknoloji, Mühendislik

235,169

0.47 %

9

0.18 %

35

Popüler Kültür

667,094

1.34 %

48

0.96 %

36

Din

975,833

1.96 %

46

0.92 %

37

Sözlü

455,194

0.92 %

24

0.48 %

38

Forum

468,038

0.94 %

68

1.36 %

39

Blog

1,199,927

2.42 %

119

2.38 %

 

Toplam

49,664,303

 

4990

 

Türev

 

 

 

 

 

ID

Bölüm Adı

Toplam Sözcük

%

Toplam Doküman

%

1

Belirtilmemiş

52,28

0.11 %

4

0.08 %

2

Bilimsel düzyazı

14,447,035

29.09 %

2123

42.55 %

3

Kurgu ve şiir

9,260,896

18.65 %

672

13.47 %

4

Bilimsel olmayan düzyazı ve özyaşam

12,226,131

24.62 %

763

15.29 %

5

Gazete

4,907,380

9.88 %

465

9.32 %

6

Diğer yazılı basılmış metin

7,034,023

14.16 %

508

10.18 %

7

Basılmamış yazılı metin

1,736,558

3.5 %

455

9.12 %

 

Toplam

49,664,303

 

4990

 

Yazar Türü

 

 

 

 

 

ID

Bölüm Adı

Toplam Sözcük

%

Toplam Doküman

%

1

Kurumsal

6,651,998

13.39 %

495

9.92 %

2

Çoklu

9,336,415

18.8 %

1028

20.6 %

3

Tekil

33,675,890

67.81 %

3467

69.48 %

 

Toplam

49,664,303

 

4990

 

Yıllar

 

 

 

 

 

ID

Bölüm Adı

Toplam Sözcük

%

Toplam Doküman

%

1

1989

104,105

0.21 %

11

0.22 %

2

1990

1,362,002

2.75 %

170

3.42 %

3

1991

1,442,241

2.91 %

178

3.58 %

4

1992

1,613,471

3.26 %

177

3.56 %

5

1993

1,696,560

3.42 %

204

4.1 %

6

1994

1,713,875

3.46 %

187

3.76 %

7

1995

1,747,712

3.53 %

188

3.78 %

8

1996

2,110,762

4.26 %

195

3.92 %

9

1997

2,160,150

4.36 %

208

4.18 %

10

1998

2,507,265

5.06 %

225

4.52 %

11

1999

2,359,312

4.76 %

208

4.18 %

12

2000

2,447,196

4.94 %

228

4.58 %

13

2001

2,663,871

5.38 %

244

4.9 %

14

2002

2,828,517

5.71 %

247

4.96 %

15

2003

2,945,000

5.94 %

261

5.24 %

16

2004

2,903,510

5.86 %

240

4.82 %

17

2005

3,380,326

6.82 %

326

6.55 %

18

2006

3,711,493

7.49 %

350

7.03 %

19

2007

3,491,378

7.04 %

297

5.97 %

20

2008

3,185,726

6.43 %

311

6.25 %

21

2009

2,476,538

5%

331

6.65 %

22

2010

298,291

0.6 %

101

2.03 %

23

2011

158,881

0.32 %

72

1.45 %

24

2012

145,144

0.29 %

11

0.22 %

25

2013

106,374

0.21 %

8

0.16 %

 

Toplam

49,559,700

 

4978

 

 

Dağılım İstatistikleri-Sözlü Metinler

Cinsiyet

 

 

 

 

 

 

ID

Bölüm Adı

Toplam Sözcük

%

Toplam Doküman

%

 

1

Kadın

378,18

35.9 %

347

47.66 %

 

2

Erkek

662,243

62.86 %

349

47.94 %

 

3

Bilinmiyor

13,109

1.24 %

32

4.4 %

 

 

Toplam

1,053,532

 

728

 

 

Eğitim Durumu

 

 

 

 

 

 

ID

Bölüm Adı

Toplam Sözcük

%

Toplam Doküman

%

 

1

ES: Sürüyor

282,239

26.79 %

191

25.64 %

 

2

EO: Eğitimsiz

8,774

0.83 %

12

1.61 %

 

3

Eİ: İlköğretim

37,111

3.52 %

41

5.5 %

 

4

EL: Lise

60,153

5.71 %

62

8.32 %

 

5

EÜ: Üniversite

544,571

51.69 %

307

41.21 %

 

6

Bilgi yok

120,684

11.46 %

132

17.72 %

 

 

Toplam

1,053,532

 

745

 

 

Sosyal Durum

 

 

 

 

 

 

ID

Bölüm Adı

Toplam Sözcük

%

Toplam Doküman

%

 

1

A: Yüksek

591,369

56.13 %

299

41.47 %

 

2

B: Orta

311,942

29.61 %

268

37.17 %

 

3

C: Düşük

12,591

1.2 %

31

4.3 %

 

4

Bilinmiyor

137,63

13.06 %

123

17.06 %

 

 

Toplam

1,053,532

 

721

 

 

Diyalekt

 

 

 

 

 

 

ID

Bölüm Adı

Toplam Sözcük

%

Toplam Doküman

%

 

1

Yok

991,511

94.11 %

448

87.67 %

 

2

Var

62,021

5.89 %

63

12.33 %

 

 

Toplam

1,053,532

 

511

 

 

Konum

 

 

 

 

 

 

ID

Bölüm Adı

Toplam Sözcük

%

Toplam Doküman

%

 

1

Sunucu

81,952

7.78 %

197

22.75 %

 

2

Tanıtıcı Sunucu

528

0.05 %

1

0.12 %

 

3

Muhabir

12,497

1.19 %

85

9.82 %

 

4

Konuşmacı

818,047

77.65 %

401

46.3 %

 

5

Kaydeden

115,434

10.96 %

159

18.36 %

 

6

Başkan

15,333

1.46 %

11

1.27 %

 

7

Katip üye

669

0.06 %

2

0.23 %

 

8

Raportör

2,13

0.2 %

6

0.69 %

 

9

Konuşmacılar

11

0%

1

0.12 %

 

10

Oturum Başkanı

6,877

0.65 %

2

0.23 %

 

11

Seyirciler

54

0.01 %

1

0.12 %

 

 

Toplam

1,053,532

 

866

 

 

Alan

 

 

 

 

 

 

ID

Bölüm Adı

Toplam Sözcük

%

Toplam Doküman

%

 

1

Bağlam-bağımlı konuşma

545,139

55.92 %

229

52.76 %

 

2

Günlük Konuşma

429,718

44.08 %

205

47.24 %

 

 

Toplam

974,857

 

434

 

 

Alan Bağlam

 

 

 

 

 

 

ID

Bölüm Adı

Toplam Sözcük

%

Toplam Doküman

%

 

1

Eğitsel/Bilgilendirici

13,185

1.35 %

6

1.38 %

 

2

Kamusal/Kurumsal

166,542

17.08 %

26

5.99 %

 

3

Diğer

297,242

30.49 %

183

42.17 %

 

4

Girilmemiş

497,888

51.07 %

219

50.46 %

 

 

Toplam

974,857

 

434

 

 

Tür

 

 

 

 

 

 

ID

Bölüm Adı

Toplam Sözcük

%

Toplam Doküman

%

 

1

Sözlü

926,299

95.02 %

431

99.31 %

 

2

Yazılı

48,558

4.98 %

3

0.69 %

 

 

Toplam

974,857

 

434

 

 

Etkileşim Türü

 

 

 

 

 

 

ID

Bölüm Adı

Toplam Sözcük

%

Toplam Doküman

%

 

1

Monolog

48,241

4.95 %

42

9.68 %

 

2

Diyalog

926,616

95.05 %

392

90.32 %

 

 

Toplam

974,857

 

434

 

 

Ortam

 

 

 

 

 

 

ID

Bölüm Adı

Toplam Sözcük

%

Toplam Doküman

%

 

1

-

34,538

3.54 %

15

3.46 %

 

2

Alışveriş Merkezi

14,813

1.52 %

4

0.92 %

 

3

Araba

737

0.08 %

1

0.23 %

 

4

Asansör, Sokak, Ev

1,32

0.14 %

1

0.23 %

 

5

Bahçe

4,303

0.44 %

1

0.23 %

 

6

Balkon

1,203

0.12 %

1

0.23 %

 

7

Banka

449

0.05 %

2

0.46 %

 

8

Benzin İstasyonu

48

0%

1

0.23 %

 

9

Büro

3,382

0.35 %

1

0.23 %

 

10

Cafe

4,196

0.43 %

1

0.23 %

 

11

Camii

5,449

0.56 %

1

0.23 %

 

12

Dershane

4,449

0.46 %

2

0.46 %

 

13

Dolmuş

218

0.02 %

1

0.23 %

 

14

Dönerci

3,022

0.31 %

1

0.23 %

 

15

Ev

227,037

23.29 %

107

24.65 %

 

16

Ev/santranç oynarken

99

0.01 %

1

0.23 %

 

17

Ev/spor yaparken

2,917

0.3 %

1

0.23 %

 

18

Ev/televizyon izlerken

2,642

0.27 %

1

0.23 %

 

19

Evin Bahçesi

1,164

0.12 %

1

0.23 %

 

20

Fotoğrafçı

3,334

0.34 %

1

0.23 %

 

21

Hotel, Resepsiyon

464

0.05 %

1

0.23 %

 

22

Kadir Has Üniversitesi

522

0.05 %

1

0.23 %

 

23

Kafe

15,539

1.59 %

5

1.15 %

 

24

Kafeterya

8,578

0.88 %

1

0.23 %

 

25

Kahvehane

1,153

0.12 %

1

0.23 %

 

26

Konferans Salonu

228,756

23.47 %

37

8.53 %

 

27

Kuaför

1,943

0.2 %

1

0.23 %

 

28

Market

6,23

0.64 %

2

0.46 %

 

29

Mersin Büyükşehir Belediye Şehir Tiyatrosu

5,128

0.53 %

2

0.46 %

 

30

Ofis

34,634

3.55 %

4

0.92 %

 

31

Okul Bahçesi

327

0.03 %

1

0.23 %

 

32

Otel

96

0.01 %

1

0.23 %

 

33

Otel Yemekhanesi

401

0.04 %

1

0.23 %

 

34

Otel, Ofis

170

0.02 %

1

0.23 %

 

35

Otel, Resepsiyon

3,11

0.32 %

2

0.46 %

 

36

Otel, Resepsiyon, Ofis

1,479

0.15 %

2

0.46 %

 

37

Otel/Yemekhane

255

0.03 %

1

0.23 %

 

38

Otobüs

2,172

0.22 %

2

0.46 %

 

39