Privacy & Permissions

Privacy & Permissions


Türkçe Ulusal Derlemi Kullanıcı Sözleşmesi

Bu sözleşme metninde aşağıdaki kısaltma ve terimler belirtilen anlamlarda kullanılmaktadır:

TUD: Türkçe Ulusal Derlemi ve tüm sürümleri, veritabanı, metinler, web arayüzü, kaynaklar ve yazılım.

Sağlayıcı: Türkçe Ulusal Derlemi'ni kullanıma sunan araştırmacılar ve "Türkçe Ulusal Derlemi Oluşturma Projesi" proje yürütücüsü.

Kullanıcı: Türkçe Ulusal Derlemi'ne kayıt yaptıran ve onaylanan araştırmacı ya da kişi. Araştırma ve sunum: Ticari amaç gütmeyen ve TUD kullanılarak yapılan bütün araştırma, eğitim, sunum ve tezler ve bunlardan üretilmiş sözlü ve/veya yazılı yayın.

KOŞULLAR:

 1. TUD sadece araştırma ve sunum amaçlı kullanıma açıktır ve fikri mülkiyet hakları tümüyle Sağlayıcıya aittir.
 2. TUD arayüzüne erişim için başvuruda bulunan Kullanıcı bu sözleşmeyi okumuş ve onaylamış kabul edilir ve sözleşmede belirtilen herhangi bir koşulun ihlali durumunda TUD erişim hakkından feragat etmiş sayılır.
 3. Kullanıcı hiçbir koşulda, TUD arayüzünde ön tanımlı işlevler dışında, bilişim suçu kapsamına girebilecek ve fikri mülkiyet haklarını ihlal edici herhangi bir yöntemle, veri çıkarımı etkinliğinde bulunamaz ve bu yolla elde ettiği veriyi, kısmen ya da tümüyle, üçüncü kişilerle paylaşamaz. Bu durumda oluşacak yasal sorumluluk tümüyle Kullanıcıya aittir.
 4. TUD kullanılarak yapılan araştırma ve sunumlarda, metin içinde geçen gerçek kişilerin kimliği açıklanamaz, metinlerde anılan kişilerin kimliğini açığa çıkaran hiçbir bilgi, araştırma ve sunumlara eklenemez.
 5. TUD kullanılarak yapılan araştırma ve sunumlarda, alıntılanan sonuçlar, metin parçaları, örnekler, değerler değiştirilemez ve bu durumda oluşacak yasal ve etik sorumluluk tümüyle Kullanıcıya aittir.
 6. Sağlayıcı, TUD üzerinde her türlü değişikliği yapabilir ve kendi takdirine bağlı olarak, önceden hiçbir bildirimde bulunmaksızın, TUD'u yayından kaldırabilir ve bu hizmeti vermekten sakınabilir.
 7. Sağlayıcı herhangi bir Kullanıcı için verilen erişim hakkını, bu sözleşmede yazılı koşullardan herhangi birini yerine getirmemesi durumunda, bildirimde bulunmaksızın, engelleyebilir ve bu amaçla Kullanıcı etkinliklerini denetleyebilir.
 8. Sağlayıcı tarafından TUD üzerinde değişiklik yapılması, hizmetin tümüyle durdurulması ya da Kullanıcı erişiminin sözleşme ihlali nedeniyle engellenmesi halinde, hiçbir Kullanıcı zarar ve benzeri taleplerde bulunamaz.
 9. TUD kullanılarak yapılan araştırma ve sunumlarda, aşağıdaki yayın kaynakçada gösterilir. Aksan, Y. et al. (2012). Construction of the Turkish National Corpus (TNC). In Proceedings of the Eight International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2012). İstanbul. Turkiye. http://www.lrec-conf.org/proceedings/lrec2012/papers.html
 10. Kullanıcı, TUD kullanarak yaptığı araştırma ve sunumun tam künye bilgisini TUD anasayfası (http://www.tnc.org.tr) üzerinden Sağlayıcıya bildirir ve yayınlar listesine eklenmesini sağlar.
 11. Sağlayıcı TUD'un araştırma ve sunumun amacına uygunluğu konusunda herhangi bir sorumluluk taşımaz ve TUD kullanılarak elde edilen verinin analizi, çözümlenmesi, yorumlanmasına ilişkin sorumluluk tümüyle Kullanıcıya aittir.
 12. Kullanıcı TUD'u herhangi bir yöntemle diğer kullanıcıların erişimini kısıtlayacak biçimde kullanamaz ve bu durumun tespit edilmesi halinde Sağlayıcı, erişimi engelleme hakkına sahiptir.
 13. Sağlayıcı bu sözleşmede her zaman değişiklik yapabilir ve bu değişiklikler değiştirilmiş sözleşmenin siteye konulmasıyla derhal yürürlük kazanır.