Publications

Publications


Basım aşamasında

Aksan, Mustafa & Yeşim Aksan (forthcoming) Patterns and frequency: Evidence from the Turkish National Corpus  (TNC). Proceedings of ICTL 2014. Berlin: Harrasowitz Verlag. PDF

Aksan, Mustafa & Yeşim Aksan (forthcoming) Corpus linguistics and Turkish linguistic corpora. Encyclopedia of Turkic Languages and Linguistics. Leiden: Brill.

2018

Aksan, Mustafa & Yeşim Aksan (2018). Linguistic corpora: A view from Turkish (pp. 301-327). Kemal Oflazer & Murat Saraçlar (Eds.) Studies in Turkish Language Processing. Springer Verlag.

Aksan, Yeşim (2018). Küsmek, darılmak, gücenmek: Derlem çıkışlı sözcük profilleri. (pp. 1-30). Yeşim Aksan & Mustafa Aksan (Eds.) Türkçede Yapı ve İşlev: Şükriye Ruhi Armağanı Ankara: BilgeSu Yayıncılık.

Aksan, Mustafa & Umut Ufuk Demirhan (2018). Gerçi şunu da söylemeliyim... Türkçede geçersizleştirme (pp. 171-200). Türkçede Yapı ve İşlev: Şükriye Ruhi Armağanı Ankara: BilgeSu Yayıncılık.

Aksan, Mustafa, Umut Ufuk Demirhan & Yeşim Aksan (2018) Corpus frequency and affix ordering in Turkish (pp.257-270). A. Gelbukh (ed.) Computational Linguistics and Intelligent Text Processing. Springer Verlag. Önizleme sürümü

2017

Aksan, Yeşim, Mustafa Aksan, Ümit Mersinli & Umut Ufuk Demirhan (2017). A frequency dictionary of Turkish. London: Routledge. Önizleme sürümü

Özcan, G. & Aksan, Yeşim (2017) Sözlü Türkçede Evet'in Görünümleri: Sözlü Türkçe Derlemi’nden Bulgular.  Dil ve Edebiyat Dergisi, 14(2), 15-35. PDF

Aksan, Mustafa & Umut Ufuk Demirhan (2017) Bakmak Eylemi ve Söylem İşlevleri: Eşdizimlilik Örüntülerinin Gösterdikleri. Dil ve Edebiyat Dergisi, 14(2), 85-107. PDF

Aksan, Mustafa & Yeşim Aksan (2017) Alanlararası Ortak Terimler: Sözlükbilim ve Derlem Dilbilim. III. Uluslararası Sözlük Bilim Sempozyumu Bildirileri, 596-607. Eskişehir: ESOGÜ Basımevi. PDF

2016

Aksan, Mustafa & Demirhan, Umut Ufuk (2016). -sA bile: Türkçede Sözcüklerarası Örüntüler. 30. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildiri Kitabı, 43-50. Dilbilim Derneği Yayınları. PDF

Mersinli, Ümit & Aksan, Yeşim (2016). Biçimbirim Dizilerinin Farklı Metin Türlerindeki Görünümleri. 30. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildiri Kitabı, 35-41. Dilbilim Derneği Yayınları. PDF

Aksan, Yeşim, Selma Ayşe Özel, Yasin Bektaş, Mustafa Aksan, Umut Ufuk Demirhan, Ümit Mersinli, Hakan Yılmazer (2016). Türkçe tümcelerin sonunu belirlemede açık kaynak/ücretsiz yazılımlar ve performans analizleri [Performance analyses of open-source / free tools detecting sentence boundaries in Turkish] Akademik Bilişim’14- XVI. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri, 727-734, 5-7 Şubat, 2014, Mersin Üniversitesi. PDF

Aksan, Yeşim, Mustafa Aksan, Selma Ayşe Özel, Hakan Yılmazer, Umut Ufuk Demirhan, Ümit Mersinli, Yasin Bektaş, Serap Altunay (2016). Web Tabanlı Türkçe Ulusal Derlemi (TUD) [Web-based Turkish National Corpus (TNC)]. Akademik Bilişim’14- XVI. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri, 723-730, 5-7 Şubat, 2014, Mersin Üniversitesi. PDF

Aksan, Yeşim, Ümit Mersinli & Serap Altunay (2016) Türkçede Çok Sözcüklü Birimlerin İşlev Dizisi Örüntüleri. Dil ve Edebiyat Dergisi, 13(2), 71-108. PDF

Mustafa Aksan, Devrim Alıcı &Umut Ufuk Demirhan (2016) Eylemcil Bireşim ve Sıklık.  Dil ve Edebiyat Dergisi, 13(2), 53-70. PDF

Mersinli, Ümit & Yeşim Aksan (2016) A Methodology for Multi-word Unit Extraction in Turkish. TurCling 2016, 27-31. PDF

Aksan, Yeşim S. Ayşe Özel, Hakan Yılmazer & Umut Demirhan (2016) The Turkish National Corpus (TNC): Comparing the Architectures of v1 and v2.  TurCling 2016, 32-37. PDF

Aksan,Yeşim & Mustafa Aksan (2016) Türkçenin derlem-temelli sıklık sözlüğü: Temel  İlkeler ve Uygulama. Uluslarası Sözlük Bilim Sempozyumu Bildiri Kitabı cilt I, 81-96. PDF

2015

Aksan, Yeşim & Umut Ufuk Demirhan (2015) Expressions of gratitude in the Turkish National Corpus. Ş. Ruhi and Y. Aksan (Eds.) Exploring (im)politeness in specialized and general corpora: Converging methodologies and analytic procedures, 120-168. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing. PDF

Aksan, Mustafa & Ümit Mersinli  (2015) Retrieving and analysing requestive forms: Evidence from the Turkish National Corpus. Ş. Ruhi and Y. Aksan (Eds.) Exploring (im)politeness in specialized and general corpora: Converging methodologies and analytic procedures, 169-215. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing. PDF

Aksan, Mustafa & Yeşim Aksan (2015). Multi-word units in informative and imaginative domains (pp. 316-328). D. Zeyrek, Ç. Sağın Şimşek, U. Ataş & J. Rehbein Ankara Papers in Turkish and Turkic Linguistics. Berlin: Harrasowitz Verlag. PDF

Aksan, Yeşim & Umut Ufuk Demirhan (2015). Genel adlar: Sıklık listesinden işlevsel ulamlara [General nouns: From frequency lists to functional categories]. Proceedings of the 28th National Linguistics Conference, 08-09 May 2014, Sakarya University. PDF

Aksan, Mustafa (2015) Ek Birleşimleri, çok Sözcüklü Birimler ve sıklık. Proceedings of the 28th National Linguistics Conference, 08-09 May 2014  Sakarya University. PDF

Aksan, Mustafa &Yeşim Aksan (2015) Multi-word Expressions in Genre Specification. Dil ve Edebiyat Dergisi, 12(1), 1-42. PDF

2014

Ruhi, Şükriye, Mustafa Aksan & Yeşim Aksan (2014) Derlem dilbilim yöntemlerinin etkin olarak araştırmalarda kullanımı: Uygulamalar [The effective use of corpus linguistic methods in linguistic research: Applications]. Büyükkantarcıoğlu, N. et al. (Eds.) Proceedings of the 27th National Linguistics Conference, 264-270. Ankara: Hacettepe University. PDF

Aksan, Yeşim & Umut Ufuk Demirhan (2014) Türkçe Ulusal Derlemi (TUD) arayüz özellikleri: Tanıtım ve uygulama [Turkish National Corpus (TNC) interface properties]. Büyükkantarcıoğlu, N. et al. (Eds.)  Proceedings of the 27th National Linguistics Conference, 280-290. Ankara: Hacettepe University. PDF

2012

Yeşim Aksan, Mustafa Aksan, Ahmet Koltuksuz, Taner Sezer, Ümit Mersinli, Umut Ufuk Demirhan, Hakan Yılmazer, Gülsüm Atasoy, Seda Öz, İpek Yıldız. (2012). Construction of the Turkish National Corpus (TNC). In Proceedings of the 8th International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2012). İstanbul, Turkiye. PDF

Demirhan, Umut & Mustafa Aksan (2012). Tagset for NooJ Turkish Module. Vučković, K., Bekavac B., Silberztein, M. (Eds.) Automatic Processing of Various Levels of Linguistic Phenomena: Selected Papers from the NooJ 2011 International Conference, 86-95. Cambridge Scholars Publishing: Newcastle. PDF

Aksan, Yeşim & Aygül Uçar (2012). Türkçe sözvarlığının öğretiminde derlem kullanımı: Türkçe Ulusal Derlemi örneği [Using corpus in teaching Turkish: Evidence form Turkish National Corpus]. M. Aksan ve Y. Aksan (Eds.) Türkçe Öğretiminde Güncel Tartışmalar [Contemporary Issues in Teaching Turkish],103-112. Ankara:Şafak Matbaası. PDF

Aksan, Yeşim & Yılmaz Yaldır (2012). A corpus-based word frequency list of Turkish: Evidence from the Turkish National Corpus. The Szged Conference. Proceedings of the 15 th International Conference on Turkish Linguistics 20-22 Agust 2010, 47-58.Szged: Studia Uralo-altaica. PDF