TUD Ekibi

TUD Ekibi


 

 

Prof. Dr. Yeşim Aksan (Mersin Üniversitesi)

1995 yılından bu yana Mersin Üniversitesi İngiliz Dilbilimi Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Çalışmaları Türk dilbilimi üzerine olup, anlambilim, görünüş kuramları, bilişsel dilbilim ve derlem dilbilim konularında bildiri, makalele ve kitaplar yayınlanmıştır. A Frequency Dictionary of Turkish (2017)nin yazarlarından; Exploring (Im)politeness in Specialized and General Corpora” (2015) kitabını da yayın hazırlayanlardan biridir.

 


Prof. Dr. Mustafa Aksan (Mersin Üniversitesi)

1995 yılından bu yana Mersin Üniversitesi İngiliz Dilbilimi Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Çalışma alanları Türkçenin biçimbilimi, sözdizimi, anlambilimini kapsamakta, son yıllarda bilişsel dilbilim ve derlem dilbilim alanlarında da araştırmalar yapmaktadır. “A Frequency Dictionary of Turkish” (2017)’nin yazarlarından biridir.

 


Prof. Dr. Selma Ayşe Özel (Çukurova Üniversitesi)

Prof.Dr. Selma Ayşe Özel Çukurova Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde 2007 yılından bu yana çalışmaktadır. Çalışma alanları doğal dil işleme, metin madenciliği, veri madenciliği, veritabanı sistemleri, bilgi erişim sistemleri, doğa esinli hesaplama ve bu alanların çeşitli disiplinlerdeki problemlerin çözümü için uygulanmasını içermektedir. Çalışma alanları ile ilgili ulusal ve uluslararası dergi ve konferanslarda yayınlanmış 50den fazla bilimsel çalışması bulunmaktadır. 

 


Bilg. Yüks. Müh. Hakan Yılmazer (Çukurova Üniversitesi)

Çukurova Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığında Yazılım Mühendisi olarak çalışmaktadır. Çukurova Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalında Doktora südürmektedir. Data Mining alanında çalışmalar yapmaktadır.

 


Öğr. Gör. Yasin Bektaş (Mersin Üniversitesi)

2003 yılında Mersin Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun olan Yasin Bektaş, 2008 yılından bu yana Erdemli Meslek Yüksek Okulu, Bilgisayar Teknolojileri Bölümünde öğretim görevlisi olarak görev yapmaktadır. Doktora eğitimine 2012 yılında Çukurova Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalında başlamıştır ve eğitimine devam etmektedir. Web Mining, Information Retrieval ve Machine Learning alanlarında çalışmalar yapmaktadır. Html, Java, Php, Mysql konularında deneyimlidir.

 


Öğr. Gör. Ümit Mersinli (Mersin Üniversitesi)

2002’de Mersin Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun olmuştur. 2010da Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı’nda Yüksek Lisans öğrenimini tamamlamıştır. İngiliz Dilbilimi Anabilim Dalı Doktora adayıdır. Mersin Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nda Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktadır. Araştırma alanları derlem dilbilim, Türkçe’nin biçimbilimi ve öbekbilimidir.

 

 


Dr. Gülsüm Atasoy (Mersin Üniversitesi)

2008 yılında Mersin Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü İngiliz Dilbilimi programından mezun olmuştur. 2011 yılında aynı bölümde başladığı doktora eğitimini sürdürmektedir. 2009 yılından bu yana Mersin Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesinde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır. Çalışma alanları derlem dilbilim ve Türkçenin biçimbilimidir.

 


Arş. Gör. Umut Ufuk Demirhan (Mersin Üniversitesi)

2007 yılında Mersin Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü İngiliz Dilbilimi programından mezun olmuştur. 2013 yılında başladığı doktora eğitimini aynı bölümde sürdürmektedir. 2010 yılından bu yana Mersin Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesinde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır. Çalışma alanları derlem dilbilim ve Türkçenin biçimbilimidir.