TUD Based Publications

TUD Based Publications


[1] Ahmed, O. (2014). Türkçede Üst Üste Gelen Olumsuzluk Ekiyle Kurulmuş Yapılar: Türkçe Ulusal Derlemi (TUD) Örnekleri. HİKMET-Uluslararası Hakemli İlmi Araştırma Dergisi, 21, 10-41.

[2] Akşehirli, S. (2014). Dereceli karşıt anlamlılarda belirtisizlik ve ölçek yapısı. Journal of Language and Linguistic Studies, 10 (1), 47-66.

[3] Babanoğlu, P. (2012). A corpus-based study on Turkish EFL learners’ written English: the use of adverbial connectors by Turkish learners. Unpublished doctoral dissertation, Çukurova University, Adana.

[4] Baisa, V. and Suchomel, V. (2012). Large Corpora for Turkic Languages and Unsupervised Morphological Analysis. Seniz Demir, Ilknur Durgar El-Kahlout, Mehmet Ugur Dogan (Eds.). Proceedings of the Eight International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC’12), pp. 28-32. Istanbul, Turkey.

[5] Bayyr-ool, A. and Voinov, V. (2012). Designing a tagset for annotating the Tuvan National Corpus. International Journal of Language Studies, 6 (4), 1-24.

[6] Çalışkan, N. (2014). Semantik Prozodi Kavramı ve Türkçe Semantik Prozodi Örnekleri: “Aksettirmek, …dan ibaret, …nın teki, karşı karşıya, varsa yoksa”. Journal of World of Turks, 6 (1), 139-160.

[7] Çolak Bostancı, G. (2015). Türkçe Sözlük Birimlerinin Kazandığı Yeni Yan Anlamlar. Dil Araştırmaları, 16, 133-161.

[8] Dalkılıç, L. Ç. (2015). Rusça Ulusal Derlemi: Oluşumu, Amacı ve Perspektifleri. International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish and Turkic. 10 (10), 341-360.

[9] Demir, S. (2014). Generating Valence Shifted Turkish Sentences. INLG 2014, pp. 128-132.

[10] Dinar, T. (2015). Kibin ve Kibik Edatlarının Yapıları Hakkında Bazı Tespitler. Dil Araştırmaları, 2015, 103-118.

[11] Doszhan, G. (2013). Problems of Creation of the All-Turkic National Corpus. In proceedings of the International Conference of Information, Business and Education Technology (ICIBIT 2013), pp. 1018-1023.

[12] Ergene, O. (2015). Türkçe Türkçesinin Ölçünlü Dilinde Özgün Yazımlarını Koruyan Batı Kökenli Sözcükler. International Journal of Social Science, 38, pp. 303-318.

[13] İşgüder Şahin, G. G. and Adalı, E. (2014). Using Morphosemantic Infomation in Construction of a Pilot Lexical Semantic Resource for Turkish. In Proceedings of Workshop on Lexical and Grammatical Resources for Language Processing (COLING 2014). Dublin, Ireland.

[14] Kanık, M. (2015). The Turkish aorist and progressive: Present tense, future tense, or what? Journal of Language and Linguistic Studies, 11 (1), pp. 103-115.

[15] Karaoğlu, S. (2014). Türkçe Çevrimiçi Derlemler Üzerine. KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 16 (1), 181-188.

[16] Kaufman, B. D. (2014). Learning an unproductive process: Turkish emphatic reduplication. Unpublished Master’s Thesis. University of California, Santa Cruz.

[17] Khakimov, B., Salimov, F. and Ramazanova, D. (2015). Building dialectological corpora for Turkic languages: Mishar dialect of Tatar. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 198, 218-225.

[18] Kolukısa, A. A. (2013). Tarihsel Bakış Açısıyla Sözlük –Türkiye’deki Japonca Örneği-. Dil Dergisi, 159, 28-47.

[19] Makhambetov, O., Makazhanov, A., Yessenbayev, z., Matkarimov, B., Sabyrgaliyev, I. and Sharafudinov, A. (2013). Assembling the Kazakh Language Corpus. In proceedings of the 2013 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing, pp. 1022-1031.

[20] Oflazer, K. (2014). Turkish and its challenges for language processing. Invited paper, LREC 2012. Istanbul, Turkey.

[21] Ölker, G. (2012). Yazılı Türkçenin Kelime Sıklığı Sözlüğü (1945-1950 arası). Dil Araştırmaları, 11, 222-226.

[22] Öztürk, S., Sankur, B., Güngör, T. and Yılmaz, M. B. (2014). Türkçe Etiketli Metin Derlemi. In Proceedings of the 22nd Signal Processing and Communcations Applications Conference (SIU 2014), pp. 1395-1398.

[23] Raman, İ., Raman, E. and Mertan, B. (2014). A standardized set of 260 pictures for Turkish: Norms of name and image agreement, age of acquisition, visual complexity, and conceptual familiarity. Behavior Research Methods, 46 (2), 588-595.

[24] Sebzecioğlu, T. (2013). Anlık Oluşum ve Türkçe Anlık Sözcüklerin Oluşum Süreçleri Üzerine Bir Betimleme. Mersin Üniversitesi Dil ve Edebiyat Dergisi, 10 (1), 17-47.

[25] Shemshurenko, O. V. and Shafigullina, L. Sh. (2015). Politically Correct Euphemisms in Mass Media (Based on American and Turkish Online Periodicals of the Beginning of the 21st Century). Journal of Sustainable Development, 8 (5), 128-135.

[26] Stachowski, K. (2013). Turkic C-type reduplications. Unpublished doctoral dissertation. Uniwersytet Śląski.

[27] Suleymanov, D., Nevzorova, O., Gatiattullin, A., Gilmullin, R. and Khakimov, B. (2013). National Corpus of the Tatar Language “Tugan Tel”: Grammatical Annotation and Implementation. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 95, 68-74.

[28] Şahin Kamişli, G., Mengü, G., Bayramoğlu, İ. ve Kemaloğlu, Y. K. (2015). Konuşma Odyometrisi ve Çocuklar için Kelime Listeleri Geliştirilmesi Üzerine Bir Derleme. Türkiye Klinikleri J.E.N.T.-Special Topics, 8 (2), 13-25.

[29] Tüysüz, M. A. A. and Güvenoğlu, E. (2014). Türkçe için Karşılaştırmalı bir Kelime Anlamı Belirginleştirme Uygulaması. 16. Akademik Bilişim Konferansı.

[30] Yılmaz, O. (2013). Tag-based Semantic Website Recommendation for Turkish Language. International Journal of Scientific and Engineering Research, 4 (3), 1-7.

[31] Çalışkan, N. (2014). Yüksek Sıklıktaki Adlar: Zaman Sözcükbiçimi Üzerine Derlem Temelli Bir İnceleme (Eşdizimlilikler, Biçimbirim Dizileri, Dilbilgisel Örüntüler ve Semantik Prozodi). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.

[32] Bozkurt, F. (2017). Sözlükselleşme: Genel Sözlükler için Sözlük Birim Seçimi. İstanbul: Kesit Yayınları.

[33] Seçkin, P. (2018). Bir kiplik işaretleyicisi olarak olumsuzluk. In proceedings of the IX. Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, pp. 735-744.

[34] Balyemez, S. (2018). Türkiye Türkçesinde kapalı gövde örnekleri. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 63, 243-266.

[35] Sert, G. (2019). Anlam alanı ve anlam ezgisi açısından eş anlamlı durum sıfatları: "muhtemelen" ve "olası" örneği. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 8(1), 93-121.

[36] Çalışkan, N. (2019). Yüklem konumundaki sıfatlar ile fiilimsi tamlayıcıları arasındaki eşdizimlilik ilişkileri. Dil Araştırmaları Dergisi, 24, 75-88.

[37] Çalışkan, N. (2019). Yabancı dil sınıflarında tümleç yan cümlelerinin öğretimi: Eşdizimlilik ve semantik eğilimler temelli bir yaklaşım. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 8(3), 1709-1741.